Kindercoaching

Beste ouder,

- Heeft u het gevoel dat uw kind een steuntje in de rug kan gebruiken?
- Wordt uw kind gepest?
- Is uw kind angstig?
- Is uw kind bijzonder gevoelig?
- Maakt uw kind uit groep 8 zich zorgen over de middelbare school?
- Denkt uw kind zoveel na dat het als een last voelt?
- Voelt uw kind zich anders dan andere kinderen?

Als u één of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord en u wilt stappen zetten in dit proces dan help ik graag hierbij.

 

lees verder